Το μήκος της είναι 17εκ. Τρέφεται στις παρυφές των υγρότοπων σε έλη και υγρά λιβάδια ψάχνοντας έντομα και υδρόβια ασπόνδυλα.

Rodos Nature Museum

A museum that was developed to host a large collection of traditional antiques of Rhodes island as well as a photo collection of Rhodes Nature. 

Contact info

RODOS NATURE MUSEUM

Address: European Union str., Kolymbia  Rhodes

Phone: +30 2241056885

Mobile phone : +30 6955025287

Email: info@rodosnature.gr

Website: www.rodosnature.gr

Search